Wat doen wij

Tot de kernactiviteit behoort het uitbrengen van praktische adviezen voor ventilatiesystemen in de breedste zin van het woord. In de ventilatietechniek zijn verschillende soorten ventilatiesystemen toegepast, kort samengevat zijn deze systemen te groeperen in:

  1. natuurlijke ventilatie
  2. mechanische ventilatie
  3. warmteterugwinning

Praktische adviezen:
Voorafgaand aan een advies zal een gedegen inspectie plaatsvinden. Het advies is van praktische aard en oplossingsgericht:

  1. advies voor energiezuinige ventilatie
  2. conditiemeting binnenmilieu op Co2, relatieve luchtvochtigheid en temperatuur
  3. controlemetingen, rapportage en advies
  4. advies voor onderhoud
  5. advies voor het aanbrengen van mechanische ventilatie
  6. advies voor aanpassingen aan het ventilatiesysteem

Energiezuinige ventilatie:
De tijd staat niet stil en heeft gezorgd voor vele nieuwe mogelijkheden. Zonder van ventilatiesysteem te veranderen is het mogelijk energiezuiniger te ventileren.
Daarnaast bestaan er mogelijkheden om het ventilatiesysteem aan te passen waardoor er meer energiebesparend geventileerd kan worden.

Conditiemeting binnenmilieu:
Om zeker te zijn van voldoende ventilatie is het van belang een conditiemeting uit te voeren. Deze meting wordt kortstondig of over een langere tijd uitgevoerd en geeft een prima beeld van het binnenmilieu.
Tijdens de meting worden de volgende drie waardes gemeten: Co2 (kooldioxide), relatieve luchtvochtigheid en temperatuur.

Controlemetingen:
Wanneer u er zeker van wilt zijn dat uw ventilatiesysteem in uw net opgeleverde nieuwbouwwoning in orde is, bieden wij u de mogelijkheid voor een controlemeting en een opgave van de bijzonderheden. Naderhand ontvangt u schriftelijk de gemeten waardes en bijzonderheden.
Uiteraard is het altijd mogelijk om ook in bestaande woningen een controlemeting uit te voeren.

Onderhoud:
Heeft u een ventilatiesysteem en weet u niet wat en/of hoe u onderhoud zal laten uitvoeren?
Na een inspectie ter plaatse ontvangt u een omschrijving van uw ventilatiesysteem en een opgave van de benodigde werkzaamheden om uw ventilatiesysteem weer op orde te krijgen.

Aanbrengen van mechanische ventilatie:
Is uw woning niet voorzien van mechanische ventilatie? Dan zijn er vele mogelijkheden om een systeem aan te leggen. In overleg en na een inspectie ter plaatse volgt een advies met een opgave van de materialen en werkzaamheden. Hiermee is het voor u mogelijk een offerte te laten maken door een ventilatie installateur.

Aanpassingen aan het ventilatiesysteem:
Heeft u een verbouwing of wilt u een aanpassing van uw ventilatiesysteem? Neemt u dan contact op voor een afspraak waarna u in een advies een opsomming van de materialen en de werkzaamheden ontvangt.

Wanneer uw adviesbehoefte niet is genoemd? Ook dan kunt u gerust contact met ons opnemen.